top of page
SHOWCASE

ਲਾਈਟਵੇਟ ਛੱਤ ਟਾਈਲ

ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਟਾਇਲ ਨਾਲੋਂ 80% ਹਲਕਾ

ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ

ਘੱਟ ਪਿਚ

ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 12.5 of ਦੇ ਘੱਟ ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

EnviroPVtileInstallation1.jpg
bottom of page